2016

ABSOLWENCI  2013 - 2016

Wychowawca klasy – Barbara Margas

 1. Banachowicz Kamil                   
 2. Burzykowski Dawid                  
 3. Cichoń Kamila                            
 4. Cichoń Klaudia                          
 5. Drwięga Marcel                          
 6. Dymiszkiewicz Aniela                
 7. Filipek Tomasz                           
 8. Fundanicz Karol                                     
 9. Glamkowska Aleksandra           
 10. Jakubski Radosław                     
 11. Kołodziej Krystian                     
 12. Kroemer Filip                             
 13. Kubin Wiktoria                           
 14. Leja Paweł                                  
 15. Łukaszczyk Maciej                     
 16. Mąka Daniel                               
 17. Mleczek Monika                         
 18. Nędza-Kubiniec Tadeusz           
 19. Palka Szymon                             
 20. Para Kamil                                  
 21. Piergies Maciej                                                   
 22. Polak Gabriela                            
 23. Pradziad Justyna                        
 24. Spierenburg Catherine                
 25. Strama Katarzyna                                   
 26. Szwajnos Marcin                        
 27. Szybkowska Paulina                   
 28. Szymbara Rafał                          
 29. Zając Julita                                 
 30. Ziomek Kaja