1995/1996

ABSOLWENCI ZSZ 1995/1996

Wychowawca: Gościej Franciszek

  1. Gorzawski Dariusz,
  2. Karczewski Artur,
  3. Kula Krzysztof,
  4. Mroczkowski Krzysztof, 
  5. Mroczkowski Maciej,
  6. Nędza Rafał,
  7. Styrczula Władysław,
  8. Watycha Albert.