1998/1999

ABSOLWENCI ZSZ 1998/1999

Wychowawca: Franciszek Gościej

  1. Ficek Adam,
  2. Karpiński Marek,
  3. Mazgaj Marcin,
  4. Motyka Dawid,
  5. Orawiec Krzysztof,
  6. Romanowicz Sylwester,
  7. Witek Marcin.