2003-2006

ABSOLWENCI ZSZ 2003 – 2006 (3–LETNIA)

Wychowawca: Magdalena Korytowska Moskwa

  1. Budz Tomasz,
  2. Jaskulski Grzegorz,
  3. Luberda Ryszard,
  4. Michniak Marek,
  5. Strączek Krzysztof.