Fundacja ARP fundatorem laptopa dla ucznia ZSMS Zakopane

Dnia 25 czerwca 2020r. Pan Dawid Szeliga Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem w imieniu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu przekazał ufundowany laptop uczniowi klasy 8 ZSMS Zakopane.

 

Zakupiony laptop jest darowizną Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie , do której zwróciło się Małopolskie Kuratorium Oświaty z prośbą o wsparcie dla szkół na zakup komputerów przeznaczonych do zdalnej nauki dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.