Informacja o pracy szkoły w okresie 26.03 - 10.04.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Szkole.
W tym czasie prowadzone jest kształcenie na odległość zgodnie z wytycznymi MEN. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne?fbclid=IwAR1dbojmBZSD7kmsfI6jir_29a600rt0f0YCtjxUta0kvH6KiYR0kt9r1uM

 

Informujemy również, że w związku z podjętymi działaniami w celu przeciwdziałania COVID-19 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. S. Marusarza w Zakopanem w dniach 17.03. – 10.04.2020r. zmienia się organizacja pracy Szkoły.
W podanym terminie pracownicy Szkoły pełnią dyżury w godzinach: 9.00 – 14.00.
Kontakt z dyżurującym pracownikiem pod nr telefonu: 18 20 13 152 lub 18 20 13 152 wew. 123
Ponadto czynny jest kontakt mailowy: sekretariat@smszakopane.pl