Komunikat w sprawie odbioru świadectw szkolnych

ZASADY ODBIORU ŚWIADECTW PRZEZ ABSOLWENTÓW I ABITURIENTÓW:

  1. Absolwent / abiturient / opiekun prawny absolwenta może odebrać świadectwo wyłącznie po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem sekretariatu Szkoły daty i godziny odbioru dokumentów.
  2. Odbiór dokumentów, w tym świadectw odbywa się indywidualnie. Absolwent / abiturient / opiekun prawny absolwenta zostaje wpuszczony na teren Szkoły jedynie w uzgodnionym uprzednio terminie.
  3. Każda osoba wchodząca na teren Szkoły zobowiązana jest do  zasłonięcia ust i nosa przy pomocy maseczki, szalika, etc.
  4. Wchodząc do budynku Szkoły wyłącznie wejściem B, należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym (dezynfektor łokciowy), znajdującym się na ścianie wewnątrz budynku, po lewej stronie.
  5. Ze względów bezpieczeństwa, na teren Szkoły nie wolno wnosić żadnych bagaży, plecaków, toreb, etc.
  6. Celem odebrania świadectwa należy mieć przy sobie dokument tożsamości oraz własny długopis z tuszem koloru niebieskiego.
  7. W chwili telefonicznego ustalania terminu odbioru świadectwa należy ustalić, czy absolwent / abiturient nie posiada zobowiązań określonych w karcie obiegowej, to jest m.in. internat, sprzęt sportowy, biblioteka, sekretariat. Zobowiązania należy uregulować przed odbiorem świadectwa, stosując się do w/w zasad. Możliwe jest uregulowanie zobowiązań w ustalonym dniu odbioru świadectwa.
ZARZĄDZENIE ODBIÓR ŚWIADECTW
Pobierz