Małopolska Chmura Edukacyjna w SMS Zakopane

Niemal 290 mln zł i prawie 200 projektów – tak można podsumować sześć konkursów realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W poniedziałek, 7 października 2019r. w krakowskim Muzeum Lotnictwa odbyło się uroczyste wręczenie listów intencyjnych, w którym uczestniczył wicemarszałek Łukasz Smółka. 

 

Małopolska Chmura Edukacyjna w SMS Zakopane

Wśród konkursów realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości znalazł się również nabór pn. Małopolska Chmura Edukacyjna. W ramach tegorocznego naboru do dofinansowania wybrano 49 projektów o łącznej wartości ponad 3 mln zł.

Działania w chmurze są skierowane do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz do ich uczniów poprzez:  

zajęcia dodatkowe prowadzone on-line przez nauczycieli akademickich, doktorantów za pomocą wideokonferencji. Ich tematyka wykracza poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. Zajęcia nie kolidują z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu w danej szkole,
zajęcia w formie kół naukowych prowadzone są we współpracy nauczyciela z pracownikiem akademickim, doktorantem. Ich tematyka wykracza poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. Koła nie kolidują z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu w danej szkole.