Nabór do klasy I,V-VIII SPMS oraz do klasy I LOMS

Uwaga!
Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem informuje, iż rekrutacja do naszej szkoły trwa nadal.
Terminy składania dokumentów oraz organizacji testów sprawnościowych ulegną przedłużeniu. Szczegółowe informację będą podawane na naszej stronie internetowej www.smszakopane.pl na bieżąco po przekazaniu nam stosownych wytycznych przez Kuratorium Oświaty.

Zachęcamy do składania podań do szkoły!

 

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem prowadzi rekrutację do klas I, V - VIII Szkoły Podstawowej nr 10 Mistrzostwa Sportowego oraz do I klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Zapisy w formie zgłoszenia elektronicznego przyjmuje sekretariat szkoły. Podpisany i zeskanowany wniosek (do pobrania na www.smszakopane.pl) można wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@smszakopane.pl w terminie od 11 do 20 maja 2020 r.

Część dydaktyczna:

 • wysoki poziom kształcenia
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska i trenerska
 • pedagog-terapeuta-logopeda
 • psycholog sportu
 • zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne
 • plan dostosowany do zajęć sportowych
 • szkolne pracownie specjalistyczne
 • lekcje w trybie jednozmianowym
 • kształcenie na odległość tzw. e-learning
 • uczestnictwo w sportowym i kulturalnym życiu miasta i kraju
 • nowoczesny budynek objęty monitoringiem
 • świetlica szkolna
 • internat oraz stołówka z własną kuchnią
 • nowoczesna, w pełni wyposażona biblioteka

Część sportowa:
W pierwszych klasach szkoły podstawowej będzie prowadzone szkolenie sportowe o profilu ogólnorozwojowym z ukierunkowaniem na dyscypliny zimowe prowadzone w klasach starszych.

Ponadto:

 • profesjonalna baza sportowa
 • pełnowymiarowa hala sportowa
 • boisko ze sztuczną nawierzchnią
 • mata gimnastyczna
 • siłownia
 • salki sportowe (ukierunkowane na sporty zimowe)
 • fizjoterapia i odnowa biologiczna
 • współpraca z polskimi związkami sportowymi oraz Centralnym Ośrodkiem Sportu
 • zajęcia na projektowanym na terenie szkoły torze typu - pumptrack

Więcej na temat rekrutacji 2020/2021 >>>