Pasowanie na ucznia ZSMS Zakopane oraz Dzień Edukacji Narodowej

Najmłodsi uczniowie i uczniowie pierwszych klas liceum są już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Podczas kameralnej uroczystości, która odbyła się 14 października 2020 w hali sportowej - pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Uczniowie z dumą na sztandar przysięgali dbać o dobre imię szkoły, rzetelnym treningiem i nauką wypełniać pokładane w nich nadzieje, kochać Ojczyznę, być dobrym kolegą i sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później, symbolicznego pasowania na uczniów nartą i kijkiem narciarskim, dokonał dyrektor szkoły Pan Dawid Szeliga oraz vice-dyrektor Pani Barbara Jachymiak.

Zanim jednak pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały również wykazać się umiejętnościami śpiewu i deklamacji. Przedstawiły program artystyczny przygotowany wspólnie z wychowawcą klasy. Każdy z nowych uczniów spisał się wyśmienicie!
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczniowie otrzymali swój pierwszy ważny dokument - legitymację szkolną oraz drobne upominki. Następnie był czas na pamiątkowe zdjęcia.
Ten uroczysty i bardzo ważny dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i sporcie!


Ten dzień był wyjątkowy również z jeszcze jednego powodu, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej. To doskonały moment, by docenić codzienne zaangażowanie nauczycieli, trenerów i wszystkich pracowników szkoły.
Tego dnia nie brakowało serdeczności i miłych słów od dyrektora szkoły, który podziękował wszystkim pracownikom za trud i współpracę. Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców, która złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Również przedstawiciele samorządu szkolnego podziękowali za trud i okazane serce symbolicznymi życzeniami.