Rekrutacja

01.05.2017 Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
im. Stanisława Marusarza w Zakopanem na rok szkolny 2017/2018

 

Harmonogram rekrutacji i terminy składania dokumentów do:

  • Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego   

 

Od 24 kwietnia do 25 maja 2017r do godz.15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 10 lipca 2017r. do godz. 15.00 termin w postępowaniu uzupełniającym.

26-27 maj 2017r - przeprowadzenie testów sprawnościowych

11 lipca 2017r termin uzupełniający

6 czerwca 2017 do godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testów sprawnościowych

14 lipca 2017r do godz. 12.00 termin uzupełniający

23-27 czerwca 2017r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

30 czerwca 2017r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 sierpnia 2017r. do godz. 12.00 termin uzupełniający

Do 5 lipca 2017r. do godz.12.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum.

21 sierpnia 2017r. do godz. 12.00 termin uzupełniający

7 lipca 2017r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 sierpnia 2017r. do godz. 12.00 termin uzupełniający

 

Prowadzimy szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:

  • narciarstwo alpejskie
  • narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska
  • łyżwiarstwo szybkie
  • biathlon
  • snowboard

 

Więcej o zasadach rekrutacji w poniższych dokumentach.

Zasady i harmonogram rekrutacji 2017-2018
Pobierz
podanie klasa IV 2017
Pobierz
podanie klasa V 2017
Pobierz
podanie klasa VII 2017
Pobierz
podanie LOMS
Pobierz
zgoda uczeszczanie sms
Pobierz
oswiadczenie odpowiedzialosc karna
Pobierz
Kryteria Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
Pobierz
Kryteria Polskiego Związku Narciarskiego
Pobierz
Kryteria Polskiego Związku Biathlonowego
Pobierz