Wybór ofert przetargowej

W załączniku informacja o wyborze oferty przetargowej na "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły z internatem ze stołówką, termomodernizacja budynku mieszkalno – gospodarczego, budowa budynku gospodarczego kat. IX, II, III"

Informacja o wyborze oferty Internat
Pobierz