Zmarł dr Stefan Rogalski, pierwszy dyrektor SMS Zakopane

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł po długiej i ciężkiej chorobie dr Stefan Rogalski – pierwszy dyrektor SMS Zakopane.

 

Urodził się 4 lutego 1935 roku w miejscowości Skępe koło Lipna na Pomorzu. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie, wyjechał do Warszawy aby studiować na Akademii Wychowania Fizycznego. Od najmłodszych lat interesował się łyżwiarstwem, co zaowocowało ukończeniem pierwszej w historii specjalizacji trenerskiej w warszawskiej AWF i utworzeniem w roku 1953 sekcji łyżwiarstwa szybkiego w AZS-AWF.

Po ukończeniu studiów udał się do Zakopanego, gdzie mógł kontynuować karierę sportową. W barwach WKS Zakopane sięgnął po tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Tu też rozpoczął pracę jako nauczyciel w Technikum Budowlanym oraz jako trener łyżwiarstwa szybkiego w szkolnym klubie MKS. Po jedenastu latach pracy został dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych i nie zaniedbywał pracy trenerskiej.

W 1960 roku został trenerem kadry narodowej juniorów, a w 1962 kadry seniorów. W 1975 roku powierzono mu misję tworzenia Szkoły Sportów Zimowych przekształconej w 1977 roku w Szkołę Mistrzostwa Sportowego, której dyrektorem był do 1992 roku. Szkoła wychowała wielu późniejszych mistrzów Polski i olimpijczyków. W tym czasie Stefan Rogalski podjął studia doktoranckie na krakowskiej AWF i po obronie pracy „Obciążenia treningowe i startowe łyżwiarzy szybkich” otrzymał tytuł doktora.

Dr Stefan Rogalski ponad 30 lat byłt członkiem władz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Brał udział w przygotowaniach i dowodził dwiema Uniwersjadami w Zakopanem, Mistrzostwami Europy Seniorów i Mistrzostwami Świata Juniorów w biathlonie organizowanych w Kościelisku.

Opracowywał projekt wniosku na organizację IO 2006 w Zakopanem, Mistrzostw Świata Seniorów w konkurencjach klasycznych w 2011 i 2013 roku.

Był członkiem zakopiańskich władz samorządowych. Przede wszystkim jednak, był wychowawcą wielu pokoleń młodzieży oraz licznych medalistów imprez krajowych i zagranicznych.

Był wieloletnim prezesem OZŁS w Zakopanem do 2002 roku.

Do końca, pomimo przebytej ciężkiej operacji serca, służył swoim doświadczeniem i wiedzą młodszemu pokoleniu trenerów, sędziów oraz działaczy sportowych biorąc czynny udział w pracach zarządu OZŁS.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach oraz w pamięci swoich wychowanków i kolegów.