EDUKACJA GLOBALNA w ZSMS Zakopane

EDUKACJA GLOBALNA - PODSUMOWANIE

1. EDUKACJA GLOBALNA - SZKOLENIE

16.09. 2017r. Pani Ula Gizicka szkoli się, aby szkolić nas :-)

W tym roku w szkole będziemy zgłębiać problematykę edukacji globalnej. Żeby wiedzieć co i jak, p. U. Gizicka wzięła udział w szkoleniu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, które odbyło się 16.09.2017 r. w Krakowie. Była okazja, aby poznać innych uczestników projektu, posłuchać prelekcji n/t sprawiedliwego handlu i świadomego kupowania oraz praktycznie sprawdzić swoją wiedzę n/t drogi bananów na nasze stoły w internetowym quizie.

 

2. EDUKACJA GLOBALNA W SMS ZAKOPANE - WYJŚCIE DO KINA

Pierwszym krokiem zapoznania się problemom edukacji globalnej było wyjście do kina "Giewont" 5.09. 2017

Klasy 2 i 3 GMS pod opieką p. Moniki Korzeniowskiej oraz p. Urszuli Gizickiej uczestniczyli w pokazie filmu „Urmila – moja pamięć jest moją siłą” oraz w spotkaniu z reżyser filmu Susan Gluth.

Bohaterka filmu, Urmila Chaudhary, pochodzi z południa Nepalu. Gdy miała 6 lat, została sprzedana przez rodziców jako „kamalari” - niewolnica domowa – zamożnej rodzinie ze stolicy. Choć proceder ten w Nepalu jest prawnie zakazany, to jednak wciąż praktykowany w biednych rodzinach, zgodnie z wielowiekową tradycją.

Urmila wykonywała w gospodarstwie swoich właścicieli obowiązki zbyt ciężkie dla małego dziecka, nie dostawała za swoją pracę wynagrodzenia, nie pozwalano jej chodzić do szkoły. Dzięki staraniom organizacji walczących o przestrzeganie praw dziecka i człowieka udało się ją uwolnić po 12 latach życia w niewoli.

Twórcy filmu towarzyszyli Urmili przez kolejne 5 lat po uwolnieniu obserwując jej codzienne życie, edukację, konfrontację z rodziną, która sprzedała ją obcym, aby zdobyć pieniądze na utrzymanie. Urmila pragnie zostać adwokatką – film przedstawia jej zaangażowanie w walkę przeciwko niewolnictwu oraz o dostęp do edukacji dla nepalskich dziewcząt na forum krajowym i międzynarodowym.

Spotkanie zapoznało uczniów z problematyką edukacji globalnej. Podczas dyskusji po pokazie filmu mieli możliwość dowiedzieć się o organizacjach pomocowych i akcjach charytatywnych, do których mogliby się przyłączyć, aby mieć wpływ na losy świata i jakość życia ludzi w innych krajach i własnym regionie. Otrzymali również prezenty z certyfikatem „FairTrade” - smakołyki i bibeloty produkowane z uwzględnieniem zasad Sprawiedliwego Handlu.

 

3. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ - SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKĄ

Spotkanie z wolontariuszką, p. Zofią Grygiel z wolontariatu salezjańskiego odbyło się w ramach szkolnych obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej, który przebiegał pod hasłem Cele Zrównoważonego Rozwoju – Przyszłość świata zależy od nas. Jako motto wybraliśmy cele:

4 – Dobra jakość edukacji
5 – Równość płci
10 – Mniej nierówności
16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Wcześniej w listopadzie w klasach prowadzone były zajęcia z wychowawcą n/t praw dziecka (Konwencja Praw Dziecka, poszanowanie i łamanie praw dzieci w Polsce i na świecie). W klasach SPMS skupiono się na prawie do nauki i dostępie do edukacji. Dzieci poznały historię Malali Yousafzai, najmłodszej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, która walczy o prawa pakistańskich dziewczynek do edukacji i równość płci. Po zajęciach uczniowie przygotowywali plakaty i obrazki ilustrujące prawa dzieci, szyli lalki przedstawiające dzieci świata oraz pisali listy i laurki do Malali z okazji Powszechnego Dnia Praw Dziecka przypadającego właśnie 20. listopada, w dzień spotkania z p. Zofią Grygiel. Uczniowie byli więc zapoznani z tematem, a wizyta p. Zofii była uzupełnieniem cyklu zajęć. Wolontariuszka, która spędziła rok w Boliwii jako opiekunka w domu dziecka przygotowała prezentację n/t codziennego życia boliwijskich dzieci, ich dostępu do edukacji, pracy dzieci w Boliwii, relacji rodzinnych. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się sporo ciekawostek n/t kultury, obyczajów, typowego jedzenia i sposobów spędzania czasu wolnego; mogli porównać dzień szkolny małych Boliwijczyków z własnym (a są uczniami nietypowej szkoły, która zapewnia im całodzienną opiekę łącząc naukę z zajęciami sportowymi). Była okazja do krótkiej lekcji języka hiszpańskiego i podziwiania pamiątek z Boliwii – wyrobów regionalnych, biżuterii. Spotkanie zorganizowano w naszej czytelni. Mimo, że uczestniczyło w nim sporo uczniów w każdej z dwóch grup, nie było problemu z bezpośrednią rozmową z p. Grygiel (uczniowie chętnie zadawali pytania w trakcie i po prezentacji). Pani Zofia spędziła z nimi również przerwę obiadową między zajęciami i miała okazję podejrzeć, jak wygląda dzień szkolny uczniów ZSMS. Spotkanie podobało się zarówno uczniom jak i nauczycielom. Mamy nadzieję podtrzymać tego typu współpracę również w następnych latach.

 

4. EDUKACJA GLOBALNA - PRELEKCJA DLA RODZICÓW

24 listopada w ramach obchodów tygodnia Edukacji Globalnej (Motto z Celów Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4, Dobra jakość edukacji) oraz udziału ZSMS w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w bibliotece ZSMS zorganizowano prelekcję dla rodziców n/t wpływu czytania na rozwój kompetencji uczenia się, wyrabiania nawyków czytelniczych oraz zbilansowany rozwój psycho - fizyczny młodzieży. Prelekcję prowadziła p. Elżbieta Kyc, kierownik zakopiańskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac uczniów przygotowanych w ramach zajęć z zakresu edukacji globalnej.