Kalendarz roku szkolnego i terminy wywiadówek

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

DATA WYDARZENIE/ TERMINY WOLNE OD ZAJĘĆ
01.09.2020 (wtorek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
14.10.2020 (środa) Apel z okazji Dnia Nauczyciela i Ślubowanie klas I.
30.10.2020 (piątek) Dzień Patrona Szkoły.
02.11.2020 (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć (Dzień Zaduszny).
10.11. 2020 (wtorek) Apel z okazji Dnia Niepodległości Narodowej.
22.12.2020 (wtorek) Spotkanie Wigilijne i zakończenie pierwszego półrocza.
23.12.2020 – 03.01.2021 Świąteczna przerwa w zajęciach.
06.01.2021 (środa) Dzień wolny od zajęć - Trzech Króli.
15.02.2021 – 28.02.2021 Ferie zimowe
01.04.2021 – 06.04.2021 Święta Wielkanocne - przerwa w zajęciach.
30.04.2021 (piątek) Zakończenie Sezonu Sportowego i Pożegnanie Absolwentów.
03.05.2021 (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć - Święto Konstytucji 3 Maja.

04.05.2021 - 07.05.2021
(wtorek - piątek)

Przerwa w zajęciach - egzaminy maturalne.

25.05.2021 - 27.05.2021
(wtorek - czwartek)
Przerwa w zajęciach - egzamin ósmoklasisty.
25.06.2021 (piątek) Zakończenie Roku Szkolnego.
28.06.2021 - 31.08.2021 Ferie letnie.

Dodatkowe dni wolne (autonomiczne) od zajęć dydaktycznych:

  • 02.11.2020 (poniedziałek)
  • 04.05.2021 - 07.05.2021 (wtorek - piątek)
  • 25.05.2021 - 27.05.2021 (wtorek - czwartek)
  • 04.06.2021 (piątek po Bożym Ciele)

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:
18 września 2020 - piątek;
27 listopada 2020 - piątek;
08 stycznia 2021 – piątek;
16 kwietnia 2021 – piątek;
14 czerwca 2021 – poniedziałek.