Kalendarz roku szkolnego i terminy wywiadówek

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

DATA WYDARZENIE/ TERMINY WOLNE OD ZAJĘĆ
3.09.2018 (poniedziałek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
15.10.2018(poniedziałek) Apel z okazji Dnia Nauczyciela i Ślubowanie klas.
26.10.2018 (piątek) Dzień Patrona Szkoły.
1.11.2018 – 2.11.2018 (czwartek - piątek) Dzień wolny od zajęć (Wszystkich Świętych), dzień autonomiczny.
10.11. 2018 (sobota) Apel z okazji Dnia Niepodległości Narodowej
21.12.2018 (piątek) Spotkanie Wigilijne i zakończenie pierwszego okresu
22.12.2018-2.01.2019 Świąteczna przerwa w zajęciach
14.01.2019– 27.01.2019 Ferie zimowe
18.04.2019 – 23.04.2019 Święta Wielkanocne- przerwa w zajęciach.
15.04.2019(poniedziałek)
16.04.2019 (wtorek)
17.04.2019 (środa)
Egzamin Ósmoklasisty:
- język polski
- matematyka
- język obcy
10.04.2019 (środa)
11.04.2019 (czwartek)
12.04.2019 (piątek)
Egzaminy Gimnazjalne:
– część humanistyczna,
– część matematyczno-przyrodnicza,   
– część językowa.
26.04.2019 (piątek) Zakończenie Sezonu Sportowego i Pożegnanie Absolwentów.
1.05.2019 – 3.05.2019 (środa – piątek) Przerwa w zajęciach (Święto pracy i Konstytucji).
06.05.2019 – 08.05.2019 (poniedziałek – środa) Przerwa w zajęciach- Egzaminy maturalne.
21.06.2019 (piątek) Zakończenie Roku Szkolnego.
8.06.2019 – 31.08.2019 Ferie letnie.

 

Dodatkowe dni  wolne (autonomiczne) od zajęć dydaktycznych:

  • 02.11.2018 (piątek)
  • 02.01.2019 (środa)
  • 02.05.2019 (czwartek)
  • 06.05.2019 – 08.05.2019 (poniedziałek – środa)

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

  • 17 września 2018- poniedziałek;
  • 24 listopad 2018- sobota;
  • 11 styczeń 2019- piątek;
  • 12 kwietnia 2019- piątek;
  • 27 maj 2019- poniedziałek.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018-2019
Pobierz