Kalendarz roku szkolnego i terminy wywiadówek

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

DATA WYDARZENIE/ TERMINY WOLNE OD ZAJĘĆ
2.09.2019 (poniedziałek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
14.10.2019 (poniedziałek) Apel z okazji Dnia Nauczyciela i Ślubowanie klas.
31.10.2019 (piątek) Dzień Patrona Szkoły.
1.11.2019 (piątek) Dzień wolny od zajęć (Wszystkich Świętych)
8.11. 2019 (piątek) Apel z okazji Dnia Niepodległości Narodowej
20.12.2019 (piątek) Spotkanie Wigilijne i zakończenie pierwszego półrocza.
23.12.2019 – 6.01.2020 Świąteczna przerwa w zajęciach (2-3.01.2020 dni autonomiczne).
27.01.2020 – 09.02.2020 Ferie zimowe
9.04.2020 – 14.04.2020 Święta Wielkanocne- przerwa w zajęciach.

21.04.2020 (wtorek)
22.04.2020 (środa)

23.04.2020 (czwartek)

Egzamin Ósmoklasisty:

-język polski
- matematyka
- język obcy

10.04.2019 (środa)
11.04.2019 (czwartek)
12.04.2019 (piątek)
Egzaminy Gimnazjalne:
– część humanistyczna,
– część matematyczno-przyrodnicza,   
– część językowa.
24.04.2020 (piątek) Zakończenie Sezonu Sportowego i Pożegnanie Absolwentów.
1.05.2020 (piątek) Dzień wolny od zajęć – Święto Pracy.
04.05.2020 –06.05.2020
(poniedziałek – środa)
Przerwa w zajęciach – egzaminy maturalne.
26.06.2020 (piątek) Zakończenie Roku Szkolnego.
29.06.2020 –31.08.2020 Ferie letnie.

 

Dodatkowe dni  wolne (autonomiczne) od zajęć dydaktycznych:

  • 02 – 03.01.2020 (czwartek, piątek)
  • 04.05.2020 – 06.05.2020 (poniedziałek – środa)
  • 12.06.2020 (piątek po Bożym Ciele)

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:
20 września 2019 – piątek;
29 listopada 2019 – piątek;
10 stycznia 2020 – piątek;
3 kwietnia 2020 – piątek;
15 czerwca 2020 – poniedziałek.

Kalendarz roku szkolnego 2019 2020
Pobierz