Wymagania edukacyjne

SP Język polski klasa IV
Pobierz
SP Język polski klasa V
Pobierz
SP Język polski klasa VI
Pobierz
SP Język polski klasa VII
Pobierz
SP Język polski klasa VIII
Pobierz
LO Język angielski
Pobierz
SP Matematyka klasa IV
Pobierz
SP Matematya klasa V
Pobierz
SP Matematyka klasa VI
Pobierz
SP Matematyka klasa VII
Pobierz
SP Matematyka klasa VII 1
Pobierz
SP Matematyka klasa VIII
Pobierz
SP Matematyka klasa VIII 1
Pobierz
SP Matematka klasa VIII 2
Pobierz
SP Historia klasa IV
Pobierz
SP Historia klasa V
Pobierz
SP Historia klasa VI
Pobierz
SP Historia klasa VII
Pobierz
SP Historia klasa VIII
Pobierz
SP Wiedza o społeczeństwie klasa VIII
Pobierz
SP Geografia klasa V
Pobierz
SP Geografia klasa VII
Pobierz
SP Geografia klasa VIII
Pobierz
SP Fizyka klasa VII
Pobierz
SP Fizyka klasa VIII
Pobierz
SP Edukacja dla bezpieczeństwa
Pobierz
SP Zajęcia komputerowe
Pobierz
SP Muzyka klasa IV
Pobierz
SP Muzyka klasa V
Pobierz
SP Muzyka klasa VI
Pobierz
SP Muzyka klasa VII
Pobierz
SP Plastyka klasa IV
Pobierz
SP Plastyka klasa V
Pobierz
SP Plastyka klasa VI
Pobierz
SP Plastyka klasa VII
Pobierz
SP Przyroda klasa IV
Pobierz
SP Przyroda klasa VI
Pobierz
SP Technika klasa IV
Pobierz
SP Technika klasa V
Pobierz
SP Technika klasa VI
Pobierz
SP Wychowanie fizyczne
Pobierz
GIM Język polski
Pobierz
GIM Matematyka
Pobierz
GIM Matematyka 1
Pobierz
GIM Historia
Pobierz
GIM Wiedza o społeczeństwie
Pobierz
GIM Edukacja dla bezpieczeństwa
Pobierz
GIM Fizyka
Pobierz
GIM Geografia
Pobierz
GIM Informatyka
Pobierz
GIM Zajęcia artystyczne
Pobierz
GIM Tematyka godzin wychowawczych w klasie III
Pobierz
LO Język polski klasa I, II
Pobierz
LO Język polski klasa IIIl
Pobierz
LO Język angielski
Pobierz
LO Matematyka klasa I
Pobierz
LO Matematyka klasa I 1
Pobierz
LO Historia klasa I
Pobierz
LO Historia i społeczeństwo klasa II
Pobierz
LO Historia i społeczeństwo klasa III
Pobierz
LO Fizyka klasa I
Pobierz
LO Geografia
Pobierz
LO Informatyka
Pobierz
LO Wiedza o kulturze klasa I
Pobierz
LO Edukacja dla bezpieczeństwa
Pobierz
LO Ekonomia w praktyce klasa II
Pobierz
Biologia - wymagania edukacyjne
Pobierz
Wymagania edukacyjne z biologii
Pobierz
Wymagania edukacyjne z chemii
Pobierz
Wymagania edukacyjne z Wychowania fizycznego
Pobierz