Wymagania edukacyjne

Język polski
Pobierz
Język polski Metody sprawdzania osiągnięć ucznia
Pobierz
Język polski kl.1Gimnazjum
Pobierz
Język polski LOMS
Pobierz
Język polski II LOMS
Pobierz
Język polski IIILOMS
Pobierz
Język angielski
Pobierz
Język niemiecki Gimnazjum
Pobierz
Język niemiecki LOMS
Pobierz
Język angielski
Pobierz
Matematyka SP
Pobierz
Matematyka kl. 3Gimnazjum
Pobierz
Matematyka LOMS i Gimnazjum
Pobierz
Geografia
Pobierz
Historia
Pobierz
Chemia
Pobierz
Fizyka
Pobierz
Podstawy przedsiębiorczości
Pobierz
Wiedza o społeczeństwie
Pobierz
Religia
Pobierz
Zajęcia komputerowe kl. 4-6SP
Pobierz
Zajęcia komputerowe
Pobierz
Ekonomia w praktyce
Pobierz