Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Stanisława Marusarza w Zakopanem na rok szkolny 2020/2021

 

Prowadzimy szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:

  • narciarstwo alpejskie
  • narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska
  • łyżwiarstwo szybkie
  • biathlon
  • snowboard

 

W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. St. Marusarza przewidujemy nabór do:

  • I klasy SPMS – 1 oddział / 15 uczniów (przy rekrutacji 15 uczniów i za zgodą organu prowadzącego)
  • IV klasy SPMS – 1 oddział / 15 uczniów
  • klasach V – VIII SPMS – wg wolnych miejsc w oddziale
  • I klasy LOMS - 1 oddział / maks. 36 uczniów lub (za zgodą organu prowadzącego) 2 oddziały po 20 uczniów

 

Uwaga!

 

Z uwagi na fakt, że w związku z podjętymi działaniami w celu przeciwdziałania COVID-19 i zmianami w zakresie organizacji pracy szkoły, informujemy, iż istnieje możliwość rekrutacji w formie elektronicznej.
Podania o przyjęcie do szkoły składać należy w nieprzekraczalnym terminie 15.06. - 22.06.2020r.. na druku udostępnionym na stronie www.smszakopane.pl – podpisane i zeskanowane dokumenty przesyłać należy drogą mailową na adres: sekretariat@smszakopane.pl oraz w przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż do 23 czerwca br., tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej.
 

Dyrekcja szkoły informuje, że kandydat a później uczeń szkoły reprezentuje klub, który wybierze rodzic dobrowolnie. Nie ma przymusu ani konieczności zmian barw klubowych po przyjęciu do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

Dyrektor SMS Zakopane
Dawid Szeliga

ZASADY REKRUTACJI 2020-2021
Pobierz
Harmonogram rekrutacji 2020-2021
Pobierz
Informacje dla kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej
Pobierz
Informacje dla kandydatów do klasy V Szkoły Podstawowej
Pobierz
Podanie do Szkoły Podstawowej
Pobierz
Podanie do Liceum Ogólnokształcącego
Pobierz
Zgoda
Pobierz
Oświadczenie odpowiedzialość karna
Pobierz
Kryteria Polskiego Związku Biathlonowego
Pobierz
Kryteria Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
Pobierz
Kryteria Polskiego Związku Narciarskiego
Pobierz