Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
im. Stanisława Marusarza w Zakopanem na rok szkolny 2017/2018

 

Harmonogram rekrutacji i terminy składania dokumentów do:

  • Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego   

 

Od 24 kwietnia do 25 maja 2017r do godz.15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 10 lipca 2017r. do godz. 15.00 termin w postępowaniu uzupełniającym.

26-27 maj 2017r - przeprowadzenie testów sprawnościowych

11 lipca 2017r termin uzupełniający

6 czerwca 2017 do godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testów sprawnościowych

14 lipca 2017r do godz. 12.00 termin uzupełniający

23-27 czerwca 2017r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

30 czerwca 2017r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 sierpnia 2017r. do godz. 12.00 termin uzupełniający

Do 5 lipca 2017r. do godz.12.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum.

21 sierpnia 2017r. do godz. 12.00 termin uzupełniający

7 lipca 2017r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 sierpnia 2017r. do godz. 12.00 termin uzupełniający

 

Prowadzimy szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:

  • narciarstwo alpejskie
  • narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska
  • łyżwiarstwo szybkie
  • biathlon
  • snowboard

 

Więcej o zasadach rekrutacji w poniższych dokumentach.

Zasady i harmonogram rekrutacji 2017-2018
Pobierz
podanie klasa IV 2017
Pobierz
podanie klasa V 2017
Pobierz
podanie klasa VII 2017
Pobierz
podanie LOMS
Pobierz
zgoda uczeszczanie sms
Pobierz
oswiadczenie odpowiedzialosc karna
Pobierz