Dyrektor Szkoły mgr Barbara Sobańska

mgr Barbara Sobańska - Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza, od 1 września 2000 roku. Pracuje  w SMS Zakopane od 1978 roku jako nauczyciel wf i trener klasy pierwszej w biegach narciarskich. Jest przedstawicielem Polskiego Związku Narciarskiego w Komisji Kobiet Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), Delegat Techniczny FIS jak i Delegat Techniczny PZN, pełni funkcję kierownika zawodów w biegach narciarskich.