Dyrektor Szkoły mgr Dawid Szeliga

mgr Dawid Szeliga - nauczyciel wychowania fizycznego z 9 letnim stażem. Trener narciarstwa biegowego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 2003-2008 oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem 1998-2002. W 2014 roku uzyskał dyplom Menadżera Sportu i Oświaty. Od 2018 roku Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.