Nauczyciele

NAUCZYCIELE  ZSMS  2016/2017:

mgr Sobańska Barbara – Dyrektor Szkoły

mgr Margas Barbara – Wicedyrektor ds. pedagogicznych, biologia

mgr Szeliga Dawid – Wicedyrektor ds. sportowych, wf 

mgr Skrobot Barbara – język polski

mgr Sylwia Trzeciak – język polski

mgr Anna Rzadkosz – język polski

mgr Wojtowicz Maria – język angielski

mgr Baranowski Aleksander – język angielski

mgr Gizicka Urszula  – język niemiecki

mgr Kucharska Justyna – język niemiecki

mgr Sproch Weronika – historia, WOS, podstawy przedsiębiorczości

mgr Stachoń Urszula – chemia

mgr Bodurka Krystyna – geografia

mgr Piotr Zięba – matematyka, informatyka

mgr Wiesław Golubiewski  – fizyka

mgr Korzeniowska-Noga Monika – matematyka, informatyka

mgr Renata Jóźwiak – przedmioty plastyczne

mgr Worwa-Witoszek  Ewa – przyroda, biologia

mgr Karolina Boczkowska - wf

O. Kasjan Mateusz Sadowski  – religia

mgr Sarota Aneta – pedagog szkolny

 

WYCHOWAWCY INTERNATU:

mgr Cecylia Pandyra - kierownik internatu

mgr Zofia Niedźwiedzka - wychowawca

mgr Małgorzata Mika - wychowawca

mgr Andrzej Zarycki - wychowawca