Nauczyciele

LISTA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

mgr Dawid Szeliga - Wicedyrektor ds. sportowych, wychowanie fizyczne
mgr Barbara Margas - Wicedyrektor ds. pedagogicznych, chemia, biologia
mgr Anna Rzadkosz - Język polski  w klasach: VII SPSM, II GMS, III GMS oraz II LOMS
mgr Barbara Skrobot - Maklak - Język polski  w klasach: I oraz III LOMS
mgr Sylwia Trzeciak - Język polski  w klasach: IV-VI SPMS
mgr Aleksander Baranowski - Język angielski w klasach: III GMS oraz I-III LOMS
mgr Olimpia Kozioł - Język angielski w klasach: IV-VII SPMS oraz II GMS
mgr Aleksandra Milewska - Język niemiecki
mgr Monika Korzeniowska - Matematyka w klasach VII SPM oraz I LOMS oraz informatyka
mgr Małgorzata Dąbrowska - Matematyka w klasach: II oraz III LOMS
mgr Dudzik Elżbieta - Matematyka w klasach IV-VI SPMS
mgr Weronika Sproch- Pałka - Historia, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości, Ekonomia
w praktyce, Doradztwo zawodowe
mgr Ewa Worwa-Witoszek - Biologia, przyroda
mgr Krystyna Bodurka - Geografia
mgr Wiesław Golubiewski - Fizyka
mgr Renata Jóźwiak - Przedmioty artystyczne, muzyka, technika, wiedza o kulturze
mgr Marcin Rzeszótko - Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kamila Mateja - Pedagog
mgr Tomasz Szybka - Pedagog
Ojciec Zachariasz - Religia

 

LISTA WYCHOWAWCÓW KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

mgr Weronika Sproch - Pałka - Klasa IV SPMS
mgr Jakub Karpiel - Klasa V SPMS
mgr Sylwia Trzeciak - Klasa VI SPMS
mgr Anna Rzadkosz - Klasa VII SPMS
mgr Olimpia Kozioł - Klasa II GMS
mgr Monika Korzeniowska - Klasa III GMS
mgr Aleksandra Milewska - Klasa I LOMS
mgr Ewa Worwa - Witoszek - Klasa II LOMS
mgr Barbara Skrobot - Maklak - Klasa III LOMS