Nauczyciele

LISTA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

mgr Szeliga Dawid - Dyrektor
mgr Margas Barbara - Wicedyrektor ds. pedagogicznych
mgr Trzebunia Alicja - Wicedyrektor ds. sportowych i trener łyżwiarstwa szybkiego
mgr Skrobot-Maklak Barbara - język polski LOMS
mgr Rzadkosz Anna - język polski SPMS, LOMS             
mgr Trzeciak Sylwia - język polski SPMS                 
mgr Kozioł Olimpia - język angielski SPMS
mgr Olkowska – Przybysz Katarzyna - język angielski LOMS
mgr Milewska Aleksandra - język niemiecki SPMS, LOMS
mgr Sproch-Pałka Weronika - historia, wos, ekonomia SPMS, LOMS
mgr Bodurka Krystyna - geografia SPMS, LOMS
mgr Stec Magdalena - przyroda, geografia, doradztwo SPMS
mgr Marasek Irena - biologia, chemia SPMS, LOMS
mgr Majda Małgorzata - fizyka, matematyka SPMS, LOMS
mgr Korzeniowska - Noga Monika - matematyka SPMS
mgr Schwenk Agnieszka - matematyka, podstawy przedsiębiorczości LOMS
mgr Gil Joanna - informatyka SPMS, LOMS
mgr Renata Jóźwiak - plastyka, technika, muzyka, WOK, artystyczne zajęcia SPMS, LOMS
mgr Hanna Budz - WF SPMS
mgr Jacek Żyłka-Żebracki - WF SPMS
Ks. dr Arkadiusz Makówka - religia SPMS, LOMS
mgr Ossowska Monika  - pedagog
mgr Gizicka Urszula - bibliotekarz