Pedagog

Pedagog szkolny - mgr Monika Ossowska

tel. +48 (18) 20 13 152 wew. 128
e-mail: pedagog@smszakopane.pl
 

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK      09.00 – 16.45
  11.00 – 11.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne II LO
11.50 – 12.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VII a SP
15.00 – 16.00 zajęcia terapeutyczne I SP
16.00 – 16.45 godzina wychowawcza III LO
WTOREK  09.00 – 15.00
  10.15 – 11.00 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VII b SP
11.00 – 11.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne III LO
ŚRODA 09.00 – 16.00   
  15.10 – 15.55 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne VI SP
CZWARTEK 09.00 – 15.00  
  11.00 – 11.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I b LO
PIĄTEK 11.00 – 13.00 
  10.15 – 11.00 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I a LO

 

DRODZY UCZNIOWIE!
Jeśli macie problem:
•    z nauką,
•    z adaptacją w szkole,
•    w kontaktach z rodzicami,
•    w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
•    jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
•    chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
•    macie problemy ze zdrowiem,
•    potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście….
•    macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić......
... zapraszam!


PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE SOBIE PORADZIĆ, BĄDŹ NIE JESTEŚCIE PEWNI OBRANEJ DROGI DZIAŁANIA.  
Nie mam czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną.  
Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Wasze problemy, ale:
•    mogę Wam pomóc przemyśleć różne sprawy
•    możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji
•    możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was zadowalający.
 
SZANOWNI RODZICE!
Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły oraz szczególne i najważniejsze osoby dla swoich dzieci, jesteście partnerami w naszej, szkolnej pracy wychowawczej. Dlatego też zależy mi na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich pociech należy mówić otwarcie, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Warto pamiętać, że działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny życia szkolnego i uregulowane są przepisami prawa.
Pedagog szkolny:

•    udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
•    udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
•    udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
•    przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
•    udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
•    rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
•    udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
•    organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
•    wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
•    prowadzi konsultacje dla rodziców,
•    współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (m.in. ośrodki pomocy społecznej, sąd, Policja, PPP, Urząd Gminy i Miasta, itd.).