O nas

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem jest szkołą publiczną. Siedziba szkoły znajduje się w Zakopanem przy Droga do Olczy 26. Szkoła zabezpiecza proces szkoleniowy i edukacyjny od  II etapu szkoły podstawowej (od IV klasy) poprzez gimnazjum do 3 klasy liceum (9 lat).

ZSMS to placówka, w której sport odgrywa bardzo ważną rolę, obok zadań dydaktyczno – wychowawczych. Nakłada on na szkołę specyficzny charakter, polegający na spajaniu podstawowych zadań szkoły z intensywnym kształceniem sportowym.
W skład zespołu wchodzi:

 • Szkoła Podstawowa Nr 10 Mistrzostwa Sportowego -  II etap kształcenia
 • Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Utworzono klasy interdyscyplinarne w narciarstwie: skoki narciarskie, biegi narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie i snowboard, łyżwiarstwo szybkie i biathlon.

Szkoła posiada internat dla 44 uczniów i stołówkę. Szkoła realizuje zadanie „szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” otrzymując dofinansowanie  na  sporty z Polskiego Związku Narciarskiego (biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie, snowboard), Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Polskiego Związku Biathlonu. Realizując zadania sportowe korzysta głównie z obiektów OPO COS Zakopane oddalonych od szkoły 2 km.
Uczniowie gimnazjum jak i liceum zdobywają medale i zajmują czołowe miejsca na Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów, Młodzików.
Reprezentują kraj, szkołę na Mistrzostwach Świata Juniorów, Mistrzostwach Europy i innych zawodach międzynarodowych. Absolwenci naszej szkoły są medalistami Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata Seniorów, Juniorów i Mistrzostw Europy. W Zimowych Igrzyskach Olimpijskich od Sarajewa 1984 roku do Sochi 2014 roku brało udział 85 absolwentów szkoły (19 Sochi).

Nasi Absolwenci zdobyli 10 medali Zimowych Igrzysk Olimpijskich a przeliczając na każdego z reprezentantów w drużynie to 14 medali.

Najlepszymi ambasadorami naszej szkoły są:

 • Justyna Kowalczyk - biegi narciarskie, zdobywczyni 5 medali Zimowych Igrzysk Olimpijskich – 2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe, 8 medali Mistrzostw Świata Seniorów – 2 złote, 3 srebrne, 3 brązowe,
 •  Kamil Stoch - skoki narciarskie, 2 złote medale Zimowych Igrzysk Olimpijskich Sochi 2014 złoty medal Mistrzostw Świata Seniorów indywidualnie i brązowy medal w drużynie Val di Fiemme 2013, brązowy medal w drużynie Falun 2015, złoty medal w drużynie Oslo 2017
 • Luiza Złotkowska – łyżwiarstwo szybkie, brązowy medal ZIO Vancouver 2010, srebrny medal Sochi 2014 w drużynie, 2 x srebrny medal Mistrzostw Świata Seniorów w drużynie,
 • Katarzyna Woźniak – łyżwiarstwo szybkie, brązowy medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich Vancouver 2010 i srebrny Sochi 2014 w drużynie, 2 x srebrny medal Mistrzostw Świata Seniorów w drużynie,
 • Natalia Czerwonka – łyżwiarstwo szybkie, srebrny medal w drużynie Zimowe Igrzyska olimpijskie Sochi 2014, 1 x srebrny medal Mistrzostw Świata Seniorów w drużynie,
 •  Konrad Niedźwiedzki – łyżwiarstwo szybkie, brązowy medal w drużynie Zimowe Igrzyska Olimpijskie Sochi 2014, brązowy medal w drużynie na Mistrzostwach Świata Seniorów,
 • Jan Szymański - łyżwiarstwo szybkie, brązowy medal w drużynie Zimowe Igrzyska Olimpijskie Sochi 2014, brązowy medal Mistrzostw Świata seniorów w drużynie
 •  Piotr Żyła – skoki narciarskie brązowy medal Mistrzostwa Świata Seniorów w drużynie 2013, brązowy medal w drużynie Falun 2015,brązowy medal indywidualnie Oslo 2017 r.
 • Jan Ziobro skoki narciarskie, brązowy medal w drużynie Mistrzostwa Świata Falun 2015
 • Krystyna Pałka biathlon, srebrny medal Mistrzostw Świata Seniorów w 2013
 • Klemens Murańka – skoki narciarskie, brązowy medal w drużynie Mistrzostwa Świata Falun 2015

Na Mistrzostwach Świata Seniorów absolwenci zdobyli 23 medale – 4 złote,  6 srebrnych, 13 brązowych.
Na Mistrzostwach Świata Juniorów uczniowie i absolwenci zdobyli 34 medale – 5 złotych, 17 srebrnych i 12 brązowych.
Na Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów młodszych uczniowie zdobyli 3598 medali.

Kształcenie w SP MS odbywa się na drugim etapie edukacyjnym czyli od klasy IV.
Celem kształcenia uczniów w Szkole Podstawowej jest prowadzenie szkolenia wszechstronnego mającego na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących się uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie w kolejnym etapie kształcenia.
Uczniowie szkoły podstawowej po zakończeniu zajęć dydaktycznych pod opieką nauczycieli trenerów realizują zajęcia sportowe 6 x w tygodniu, w czasie których realizowany jest program wychowania fizycznego oraz program nauczania indywidualnych technik sportów zimowych.
Zajęcia sportowe w gimnazjum i liceum prowadzone są wg programów szkolenia sportowego poszczególnych dyscyplin opracowanych we współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi. Dofinansowaniem szkolenia sportowego objęci są uczniowie spełniający kryterium sportowe Polskich Związków Sportowych i posiadający minimum II klasę sportową.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem jest jedyną szkołą w Polsce mającą w ofercie szkolenie sportowe w 7 dyscyplinach sportów zimowych.

W celu zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków kształcenia a zwłaszcza rozwijania uzdolnień sportowych, priorytetowym przedsięwzięciem Województwa Małopolskiego strategicznym dla działalności Szkoły jest realizacja inwestycji:
„Rozbudowa Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego o halę sportową i część dydaktyczną z zapleczem odnowy biologicznej i boiskiem zewnętrznym wielofunkcyjnym” planowane zakończenie inwestycji to wrzesień 2017 roku.
Nowoczesny obiekt sportowo – dydaktyczny ZSMS Zakopane to:

 • hala sportowa:

 - arena główna  44,0 m x 26,0 m; max. wys. 11,5 m, z możliwością podziału areny kurtyną siatkową na 2 części z wyposażeniem,
- 2 sale treningowe:  siłownia o pow. 108,19 m2 i sala do akrobatyki o pow. 53,33 m2
- magazyn sprzętu sportowego
- 8 pomieszczeń szatniowo- sanitarnych w tym 2 dla niepełnosprawnych, winda
- na piętrze widownia na 200 miejsc o pow. 344,18 m2 zaopatrzona w cztery zestawy trybun teleskopowych

 • część dydaktyczna:

- przyziemie: 3 salki treningowe z wyposażeniem, pomieszczenia odnowy biologicznej, sauna, gabinet lekarski, szatnie dla uczniów, pokój trenerski,
- parter: pomieszczenia administracji, pokój nauczycielski, czytelnia z biblioteką
- piętro: 8 sal lekcyjnych
- poddasze: wentylatornia, pomieszczenia gospodarcze.

 • Boisko wielofunkcyjne zewnętrzne z zapleczem sanitarnym,
 • Zagospodarowanie terenu: parkingi, ogrodzenie terenu, drogi dojazdowe i przeciwpożarowe.
W skrócie o SMS Zakopane
Pobierz
Koncepcja pracy szkoły na lata 20016-2020
Pobierz