Obiekt

W celu zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków kształcenia a zwłaszcza rozwijania uzdolnień sportowych, priorytetowym przedsięwzięciem Województwa Małopolskiego, strategicznym dla działalności Szkoły była realizacja inwestycji:
„Rozbudowa Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego o halę sportową i część dydaktyczną z zapleczem odnowy biologicznej i boiskiem zewnętrznym wielofunkcyjnym”   zakończenie inwestycji to wrzesień 2017 roku.
 

Nowoczesny obiekt sportowo – dydaktyczny ZSMS Zakopane to:

hala sportowa:

  •  arena główna  44,0 m x 26,0 m; max. wys. 11,5 m, z możliwością podziału areny kurtyną siatkową na 2 części z wyposażeniem,
  • 2 sale treningowe:  siłownia o pow. 108,19 m2 i sala do akrobatyki o pow. 53,33 m2,
  • magazyn sprzętu sportowego
  • 8 pomieszczeń szatniowo- sanitarnych w tym 2 dla niepełnosprawnych, winda,
  • na piętrze siłownia profesjonalnie wyposażona dla 20 ćw o pow. 344,18 m2 zaopatrzona w atlas 12 stanowiskowy, bieżnię mechaniczną , 2 podesty do podnoszenia ciężarów, 4 ławeczki do wyciskania, 10 płotków, zestaw hantli do 32 kg,   

część dydaktyczna:

  • przyziemie: 3 salki treningowe z wyposażeniem, pomieszczenia odnowy biologicznej, sauna, gabinet lekarski, szatnie dla uczniów, pokój trenerski,
  • parter: pomieszczenia administracji, pokój nauczycielski, czytelnia z biblioteką,
  • piętro: 8 sal lekcyjnych,
  • poddasze: wentylatornia, pomieszczenia gospodarcze.

Boisko wielofunkcyjne zewnętrzne z zapleczem sanitarnym,
Zagospodarowanie terenu: parkingi, ogrodzenie terenu, drogi dojazdowe i przeciwpożarowe.

 

***

 

Rozbudowa Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – budowa hali sportowej

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu

Całkowita wartość inwestycji:  13.308.371,53 PLN
Kwota dofinansowania ze środków FRKF:  4.692.000,00 PLN

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl