Pedagog szkolny

Pedagog

mgr Sarota Aneta

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 9.30 – 15.30

Wtorek 11.30 – 16.30

(godz. wych. kl. I GMS 12.30 – 13.15)

(terapia pedagogiczna  16.30 – 17.30)

Środa 10.30 – 13.30

Czwartek 9.30 – 15.30

Piątek 12.30 – 15.30

(terapia pedagogiczna  11.30 – 12.30)

 

e-mail: pedagog.zsms@gmail.com

 

 • masz chwilę wolną od zajęć...
 • chcesz porozmawiać, ponieważ...
 • zdarzyło się coś ważnego...
 • chcesz o coś zapytać...
 • masz dziś dobry dzień...
 • a dziś - nic się nie udaje...
 • chcesz coś zaproponować...

 

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • prowadzi poradnictwo pedagogiczne oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ZSMS,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 • udziela wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym sie w rodzinach
  o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • prowadzi poradnictwo wychowawcze dla rodziców,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom wychowującym się w rodzinach
  o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.
ABC wychowania
Pobierz