Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że nasze Stowarzyszenie – Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń  jako Stowarzyszenie Pożytku Publicznego.

Możecie Państwo 1% z podatku dochodowego odprowadzić na działalność statutową naszego Stowarzyszenia (przekazać darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego). Zostaliśmy wpisani pod numerem- KRS: 0000224650.

Możecie Państwo wspierać finansowo naszą działalność skierowaną na stworzenie lepszych warunków dla młodzieży uzdolnionej sportowo, pragnącej rozwijać swoje zdolności i umiejętności sportowe, realizować swoje cele i marzenia i łączyć je z edukacją. Sport wymaga wielu wyrzeczeń, silnej woli i wytrwałości, jest jednak świetną szkołą charakterów, wyrabia systematyczność, sumienność i siłę woli, uczy samodzielności, samodyscypliny, a to wszystko przydaje się w życiu, pomaga w karierze zawodowej.

Wpłacone przez Państwa pieniądze wspierać będą przede wszystkim uczniów Gimnazjum, pragniemy je przeznaczyć na: codzienny ciepły posiłek dla każdego ucznia, miejsce w internacie dla najdalej mieszkających, zgrupowania letnie i specjalistyczne, zakup sprzętu sportowego, obuwie i dresy dla najuboższych, zabezpieczenie indywidualnego nauczania.

Ze środków finansowych przekazanych przez Państwa pragniemy organizować wymianę młodzieży pomiędzy Szkołami Mistrzostwa Sportowego Europy, której celem będzie podnoszenie poziomu sportowego i wymiana myśli szkoleniowej.

Także budynek naszej szkoły wymaga remontu, modernizacji i adaptacji z przystosowaniem do norm obowiązujących w placówkach oświatowych.

Pragniemy w naszej szkole stworzyć warunki dla młodzieży uzdolnionej sportowo na miarę XXI wieku, gdzie zabezpieczony zostanie 6-cio letni proces szkoleniowy i edukacyjny, gdzie zajęcia edukacyjne będą dostosowane do zajęć sportowych w zależności od okresu szkoleniowego i poziomu sportowego. W jednym budynku szkoła, internat i stołówka. Teren wokół budynku daje możliwość budowy sali gimnastycznej, siłowni, boisk do gier zespołowych, gabinetów: odnowy biologicznej, lekarskiego, psychologicznego.

Pragniemy się rozwijać, uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki sportowe i edukacyjne dające satysfakcję i radość nam wszystkim.

NUMER KONTA: BZ WBK Zakopane

72 1090 2590 0000 0001 2157 2196

 

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie!