Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że nasze Stowarzyszenie – Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń  jako Stowarzyszenie Pożytku Publicznego.

 

UWAGA!!

Niestety, w rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2019 nie możecie Państwo odprowadzić 1% podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia.  Mamy nadzieję, że w roku 2021., sytuacja się zmieni i będziecie Państwo mogli odprowadzić 1% podatku (przekazać darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego) za rok 2020 na rzecz naszego Stowarzyszenia.

 

Możecie Państwo wspierać finansowo naszą działalność skierowaną na stworzenie lepszych warunków dla młodzieży uzdolnionej sportowo, pragnącej rozwijać swoje zdolności i umiejętności sportowe, realizować swoje cele i marzenia i łączyć je z edukacją. Sport wymaga wielu wyrzeczeń, silnej woli i wytrwałości, jest jednak świetną szkołą charakterów, wyrabia systematyczność, sumienność i siłę woli, uczy samodzielności, samodyscypliny, a to wszystko przydaje się w życiu, pomaga w karierze zawodowej.

Wpłacone przez Państwa pieniądze wspierać będą uczniów ZSMS, pragniemy je przeznaczyć na: codzienny ciepły posiłek dla każdego ucznia, miejsce w internacie dla najdalej mieszkających, zgrupowania letnie i specjalistyczne, zakup sprzętu sportowego, obuwie i dresy dla najuboższych, zabezpieczenie indywidualnego nauczania.

Ze środków finansowych przekazanych przez Państwa pragniemy organizować wymianę młodzieży pomiędzy Szkołami Mistrzostwa Sportowego Europy, której celem będzie podnoszenie poziomu sportowego i wymiana myśli szkoleniowej.

Także budynek naszej szkoły wymaga remontu, modernizacji i adaptacji z przystosowaniem do norm obowiązujących w placówkach oświatowych.

Pragniemy w naszej szkole stworzyć warunki dla młodzieży uzdolnionej sportowo na miarę XXI wieku, gdzie zabezpieczony zostanie proces szkoleniowy i edukacyjny, gdzie zajęcia edukacyjne będą dostosowane do zajęć sportowych w zależności od okresu szkoleniowego i poziomu sportowego. W jednym budynku szkoła, internat i stołówka. Ponadto sala gimnastyczna, siłownia, boisko do gier zespołowych, gabinety: odnowy biologicznej, lekarski, psychologiczny.

Pragniemy się rozwijać, uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki sportowe i edukacyjne dające satysfakcję i radość nam wszystkim.

 

NUMER KONTA: Santander Bank Polski  72 1090 2590 0000 0001 2157 2196

 

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie!