Rekrutacja 2019-2020

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

im. Stanisława Marusarza w Zakopanem na rok szkolny 2019/2020

 

Harmonogram rekrutacji i terminy składania dokumentów do:

 •    Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
 •    Czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
 •    Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego  (od 4 klasy SP)

Prowadzimy szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:

 • narciarstwo alpejskie
 • narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska
 • łyżwiarstwo szybkie
 • biathlon
 • snowboard

W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. St. Marusarza przewidujemy nabór do:

IV - 1 oddział - 15 uczniów
I – trzyletnia LOMS – 30 uczniów
I – czteroletnia LOMS – 30 uczniów

W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem będą brane pod uwagę oceny ze świadectwa z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Język obcy

Drugim językiem obcym nauczanym w LOMS jest język niemiecki.

W przypadkach spornych o przyjęciu ucznia decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopane.
Istnieje możliwość naboru uczniów do klas: IV,V,VI,VII,VIII Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

******

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami Dyrekcja szkoły informuje, że kandydat a później uczeń szkoły reprezentuje klub, który wybierze rodzic dobrowolnie. Nie ma przymusu ani konieczności zmian barw klubowych po przyjęciu do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

 

Dyrektor SMS Zakopane
Dawid Szeliga

Harmonogram rekrutacji 2019-2020
Pobierz
ZASADY REKRUTACJI 2019
Pobierz
Podanie do Liceum 4-letniego
Pobierz
Podanie do Liceum 3-letniego
Pobierz
Podanie do klasy IV Szkoły Podstawowej
Pobierz
Podanie do Szkoły Podstawowej
Pobierz
oswiadczenie odpowiedzialosc karna
Pobierz
Zgoda
Pobierz
oswiadczenie woli
Pobierz
Kryteria Polskiego Związku Biathlonowego
Pobierz
Kryteria Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
Pobierz
Kryteria Polskiego Związku Narciarskiego
Pobierz