Zamówienia publiczne

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAKOPANEM
ulica Droga do Olczy 26
34-500 Zakopane
tel. (0-18) 20-13-152,
NIP: 736 – 15 – 25 – 532
e-mail: kontakt@smszakopane.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZSMS.ZP.1.26.3.2018

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24.08.2017 roku, poz. 1579), których przedmiotem jest:

„Przygotowanie wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, ulica Droga do Olczy 26 przez okres 3 lat”

Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:głównyprzedmiotzamówienia:55.32.10.006 (usługiprzygotowywaniaposiłków),

polegające na zapewnieniu oraz przygotowaniu całodziennego wyżywienia dla młodzieży Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem przy ulicy Droga do Olczy 26, na bazie użyczonych pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego (bez wyposażenia) przez okres 3 lat.

Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym zamówieniu udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU".

Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania poniżej, Zamawiający udostępnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (załączniki Nr 3-6 do Ogłoszenia) zapisane w edytowalnym formacie Word. Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, jest dokumentem zapisanym i udostępniony wykonawcom w formacie PDF.

DYREKTOR 
mgr Barbara Sobańska

 

Informacja o wyniku postępowania przetargowego
Pobierz
2018 OGŁOSZENIE - Stołówka
Pobierz
Załącznik nr 3 Oferta
Pobierz
Załącznik nr 4
Pobierz
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia
Pobierz
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia
Pobierz