Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia ofert na:
"Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania, remont - budynków szkoły - internatu ze stołówką, budynku mieszkalno-gospodarczego z budową budynku/wiaty - wchodzących w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem, ul. Droga do Olczy 26, na dz. nr 30/3" którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. Zgodnie z art.4, pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 26 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.))

Szczegóły oferty w załączniku poniżej.

 

Zaproszenie do składania ofert
Pobierz