Zarządzenia Dyrektora ZSMS

Poniżej do pobrania Zarządzenia Dyrektora ZSMS Zakopane.

Zarządzenie w sprawie organizacji pracy zdalnej nauczycieli oraz nauczycieli-trenerów
Pobierz
Zarządzenie w sprawie organizacji pracy zdalnej pracowników pedagogicznych i administracyjnych
Pobierz