Zarządzenia Dyrektora ZSMS

Poniżej do pobrania Zarządzenia Dyrektora ZSMS Zakopane.

Zarzadzenie Dyrektora ZSMS Zakopane w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Pobierz
Regulamin monitoringu
Pobierz
Zarządzenie Dyrektora ZSMS Zakopane w sprawie posobu i trybu zawieszania zajęć w związku z sytuacją epidemiologiczną
Pobierz
Komunikat Dyrektora ZSMS Zakopane związany z wprowadzeniem strefy czerwonej
Pobierz
Zarządzenie w sprawie organizacji pracy ZSMS Zakopane od dnia 01 września 2020r. w związku z potencjalnym ryzykiem zakażeniem koronowirusem
Pobierz
Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ZSMS Zakopane podczas organizacji konsultacji i egzaminów
Pobierz
ZARZĄDZENIE ODBIÓR ŚWIADECTW
Pobierz
Zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji pracy ZSMS Zakopane
Pobierz
Zarządzenie w sprawie organizacji pracy zdalnej nauczycieli oraz nauczycieli-trenerów
Pobierz
Zarządzenie w sprawie organizacji pracy zdalnej pracowników pedagogicznych i administracyjnych
Pobierz