Zarządzenia Dyrektora ZSMS

Poniżej do pobrania Zarządzenia Dyrektora ZSMS Zakopane.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ZSMS Zakopane podczas organizacji konsultacji i egzaminów
Pobierz
ZARZĄDZENIE ODBIÓR ŚWIADECTW
Pobierz
Zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji pracy ZSMS Zakopane
Pobierz
Zarządzenie w sprawie organizacji pracy zdalnej nauczycieli oraz nauczycieli-trenerów
Pobierz
Zarządzenie w sprawie organizacji pracy zdalnej pracowników pedagogicznych i administracyjnych
Pobierz