Aktualności - Z życia szkoły

Spotkanie z zakopiańskimi policjantami

Z życia szkoły

W środę 16.09.2020 r. nasi młodzi Mistrzowie z klasy I SP odbyli spotkanie z zakopiańskimi Policjantami, Panią Agnieszką Szopińską i Panem Krzysztofem Waksmundzkim pt. "Bezpieczeństwo w szkole i poza nią".

Nasi dzielni policjanci uczyli dbałości o własne bezpieczeństwo oraz ostrzegali przed zagrożeniami. Spotkanie dotyczyło ważnych dla dzieci spraw - bezpieczeństwa w życiu codziennym jak i unikania niebezpieczeństw. Zajęcia były bardzo owocne, nasi młodzi sportowcy pięknie odpowiadali i zadawali dużo mądrych pytań. Warto wspomnieć, że nasze pierwszaczki miały do perfekcji opanowane wszelkie zasady bezpieczeństwa.