Aktualności - Z życia szkoły

Małopolska Chmura Edukacyjna - Język angielski

Z życia szkoły

Szanowni uczniowie,

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. W ramach projektu będzie odbywało się koło naukowe oraz zajęcia on-line prowadzone przez pracowników akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Wszystkich chętnych zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych u nauczyciela prowadzącego (wymagany jest kolorowy druk) jak również do zapoznania się z regulaminem projektu znajdującym się w załącznikach poniżej.

 

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

Przedsięwzięcie będzie realizowany w ramach współpracy pomiędzy następującymi projektami: "Małopolska Chmura Edukacyjna" – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Więcej o Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna >>>