Aktualności - Z życia szkoły

UKS przy ZSMS Zakopane - zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Zakopane

Z życia szkoły

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, tak jak i w roku ubiegłym otrzymał wsparcie w postaci środków finansowych na realizacje zadania publicznego pn.: „Aktywizacja dzieci poprzez upowszechnianie wśród nich narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa szybkiego”.

Zadanie dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

 

Termin realizacji zadania: 17.02 – 15.10.2020 roku
Szkoleniem objętych było 15 zawodników uprawiających narciarstwo biegowe i 8 zawodników uprawiających łyżwiarstwo szybkie. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte.
Prowadzone szkolenie sportowe przez trenerów - narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa szybkiego w okresie od 17.02.2020r. do 15.10.2020 r. pozwoliło na podniesienie poziomu sprawności wszechstronnej, ukierunkowanej i specjalistycznej, poprawę elementów techniki biegów narciarskich i łyżwiarstwa szybkiego. A zadaniem było podniesienie poziomu sprawności wszechstronnej, ukierunkowanej i specjalistycznej, poprawę elementów techniki biegów narciarskich i łyżwiarstwa szybkiego.
Z przyznanej dotacji zakupiono dla zawodników uprawiających łyżwiarstwo szybkie 4 pary łyżew wyczynowych do jazdy szybkiej, przeznaczone one będą dla najlepszych zawodników naszego klubu, by osiągały jak najlepsze wyniki w zawodach ogólnopolskich.
Zrealizowano zaplanowane zajęcia sportowe: 2 trenerów – wolontariuszy w okresie startowym i przygotowawczym do kolejnego sezonu prowadziło 3 treningi tygodniowo - 8 zawodników uprawiających łyżwiarstwo szybkie i 15 zawodników uprawiających narciarstwo biegowe. W okresie ferii letnich organizowane były zajęcia 3 x w tygodniu, młodzież uczestniczyła również w zgrupowaniu nad morzem dwu tygodniowym, trenując 2-3 x dziennie.
Udział w zawodach, sprawdzianach okresu przygotowawczego – test Coopera, test siły, pozwoliły określić poziom sprawności wszechstronnej, ukierunkowanej i przygotowanie techniczne.
Grupa łyżwiarzy to grupa o podobnym poziomie sportowym. Trenując systematycznie zawodnicy UKS-u podnoszą swój poziom sportowy. Pomimo trwającej w tym roku pandemii staraliśmy się, aby nasi zawodnicy jak najwięcej uczestniczyli na zajęciach. Jak tylko mogły być realizowane odbywały się one systematycznie. Zawodnicy UKS przy ZSMS Zakopane startowali w najważniejszych imprezach dla danej kategorii wiekowej.
Bardzo dobrze spisali się nasi zawodnicy uprawiający narciarstwo biegowe na zawodach ogólnopolskich – Mistrzostwach UKS. Kacper Baran, Grzegorz Galica, Patryk Wydra – zdobyli po złotym medalu mistrzostw, Karol Stachoń zajął 5 miejsce.Zuzanna Moszczyńska zajęła 3 miejsce w klasyfikacji Małopolskiej Ligi Szkolnej. Pozostali zawodnicy startowali w Małopolskiej Lidze Szkolnej i w zawodach Pucharu Polski.
Zawodnicy objęci byli opieką pedagoga i psychologa, którzy przepracowali z nimi w ramach wolontariatu po 20 godzin każdy, wg. potrzeb dziecka. Zajęcia odbywały się w grupach lub indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości spotkań w okresie pandemii.
Ze strony klubu zabezpieczyliśmy obiekty sportowe, transport zawodników i sprzętu sportowego, wyżywienie, opłaciliśmy licencje sportowe umożliwiające udział w zawodach.
Nasi zawodnicy uzyskują wysoki poziom sportowy w swoich kategoriach wiekowych, zakupiony sprzęt umożliwi im uzyskiwanie jeszcze lepszych wyników sportowych. Właściwy sprzęt to dobry trening i wyższe lokaty w zawodach. Sprzęt będzie służył zawodnikom w kolejnych sezonach zimowych.