Aktualności - Z życia szkoły

Nowa pracownia komputerowa w ZSMS Zakopane

Z życia szkoły

Nowa pracownia komputerowa w naszej szkole - to nowe możliwości nauki, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji.

W nowej pracowni jest 14 nowoczesnych komputerów. Każdy komputer wyposażony jest w oprogramowanie niezbędne do prowadzenia lekcji.