Aktualności - Z życia szkoły

Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku szkoły z internatem

Z życia szkoły

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.05.2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Aktualizacja terminu składania ofert po zmianie: 2021-06-04 10:00
Numer ogłoszenia (BZP): 2021/BZP 00062018/01 z dnia 2021-05-24
Numer ogłoszenia (BZP) po aktualizacji: 2021/BZP 00063966/01 z dnia 2021-05-25
Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:
BIP ZSMS ZAKOPANE >>>