Aktualności - Z życia szkoły

Dostawa i montaż umeblowania internatu w budynku szkoły z internatem

Z życia szkoły

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.05.2021
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Tryb zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Aktualizacja terminu składania ofert po zmianie:
2021-06-04 11:00
Numer ogłoszenia (BZP):
2021/BZP 00062019/01 z dnia 2021-05-24
Numer ogłoszenia (BZP) po aktualizacji: 2021/BZP 00064176/01 z dnia 2021-05-25
Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:
BIP ZSMS ZAKOPANE >>>