Aktualności - Z życia szkoły

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów w oparciu o najem wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w ZSMS Zakopane

Z życia szkoły

Ogłoszenie o zamówieniu: Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów w oparciu o najem wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 2021-08-09
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Termin składania ofert: 2021-08-17 10:00
Numer ogłoszenia (BZP): 2021/BZP 00142057 z dnia 2021-08-09

 

 


Treść ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000142057%2F01
Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/493755
Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami: BIP ZSMS ZAKOPANE >>>