Aktualności - Z życia szkoły

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów w oparciu o najem wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w ZSMS Zakopane

Z życia szkoły

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów w oparciu o najem wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-06-10
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Termin składania ofert: 2022-06-27 10:00
Numer ogłoszenia (BZP): 2022/BZP 00203943/01 z dnia 2021-06-10

 

Pełna treść ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da4ac6-f98a-d3fe-cef1-c700108ff932
Link postępowania na platformie miniportal.uzp.gov.pl: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eab866fb-bce3-49de-a74d-4ff35e11e4b5
Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami: BIP ZSMS ZAKOPANE >>>