Aktualności - Z życia szkoły

Wybór oferty przetargowej

Z życia szkoły

Wybór oferty przetargowej - dotyczy Ogłoszenia o zamówieniu: Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów w oparciu o najem wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

W załączniku informacja o wyborze wykonawcy.
Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów w oparciu o najem wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.