Aktualności - Z życia szkoły

Ogólnopolski test kompetencji trzecioklasisty - LUPA 3

Z życia szkoły

W dniach 25 i 27 kwietnia 2023r. uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej przystąpili do pierwszego ważnego sprawdzianu – Testu kompetencji Trzecioklasisty, Lupa 3, którego organizatorem było wydawnictwo GWO.
Uczniowie w pierwszym dniu pisali test z edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej, a w drugim z matematyki.

Test dostarcza informacji stopniu opanowania przez uczniów materiału z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, społecznej i przyrodniczej oraz sprawdza stopień gotowości dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie 4.

Galeria