Aktualności - Z życia szkoły

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z życia szkoły

Dnia 16 października 2023 w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Spotkanie uświetnione występem Zespołu Quietet prowadził dyrektor Departamentu pan Dariusz Styrna. W czasie tego spotkania zostały wręczone Nagrody Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Z naszej szkoły uhonorowanych tą nagrodą zostało dwoje nauczycieli: pani Urszula Stachoń i pan Jacek Żyłka – Żebracki. Wyróżnionym nauczycielom serdecznie gratulujemy. Kolejnym ważnym punktem programu było wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz złożenie ślubowania przez tych nauczycieli.

Galeria