Absolwenci 1995/1996

Absolwenci ZSZ

Wychowawca: Gościej Franciszek

Gorzawski Dariusz,
Karczewski Artur,
Kula Krzysztof,
Mroczkowski Krzysztof,
Mroczkowski Maciej,
Nędza Rafał,
Styrczula Władysław,
Watycha Albert.