Absolwenci 1999/2000

Absolwenci ZSZ

Wychowawca: Józef Szczerba

Burnus Janusz,
Chrapek Tycjan,
Kowal Mirosław,
Paniak Dawid,
Ponikwia Bartłomiej,
Sobczyk Grzegorz,
Stec Barbara,
Strzelec Sylwester.