Absolwenci w ZSB 1999 – 2002

Absolwenci ZSZ

Wychowawca: Magdalena Korytowska-Moskwa.

Bukowska Joanna,
Galica Janusz,
Karpiel Stanisław,
Majerczyk Michał,
Obrochta Jan,
Obrochta Kazimierz,
Świerczek Michał,
Trzop Tomasz,
Urban Paweł,
Zygmuntowicz Józef.