Absolwenci 2003 – 2006 (3–letnia)

Absolwenci ZSZ

Wychowawca: Magdalena Korytowska Moskwa

Budz Tomasz,
Jaskulski Grzegorz,
Luberda Ryszard,
Michniak Marek,
Strączek Krzysztof.