Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu: Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów w oparciu o najem wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 2021-08-09
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Termin składania ofert: 2021-08-17 10:00
Numer ogłoszenia (BZP): 2021/BZP 00142057 z dnia 2021-08-09


Treść ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000142057%2F01
Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/493755
Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami: BIP ZSMS ZAKOPANE >>>

___________________________________

Wybór oferty przetargowej - dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku szkoły z internatem

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę i montaż wyposażenia kuchni w budynku szkoły z internatem.

__________________________________

Wybór oferty przetargowej - dostawa i montaż umeblowania internatu w budynku szkoły z internatem

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę i montaż umeblowania internatu w budynku szkoły z internatem.

__________________________________

Protokół z otwarcia ofert

dotyczy Ogłoszenia o zamówieniu - Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku szkoły z internatem

__________________________________

Protokół z otwarcia ofert

dotyczy Ogłoszenia o zamówieniu - Dostawa i montaż umeblowania internatu w budynku szkoły z internatem

__________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku szkoły z internatem

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.05.2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Aktualizacja terminu składania ofert po zmianie: 2021-06-04 10:00
Numer ogłoszenia (BZP): 2021/BZP 00062018/01 z dnia 2021-05-24
Numer ogłoszenia (BZP) po aktualizacji: 2021/BZP 00063966/01 z dnia 2021-05-25
Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami: BIP ZSMS ZAKOPANE >>>

________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i montaż umeblowania internatu w budynku szkoły z internatem

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.05.2021
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Tryb zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Aktualizacja terminu składania ofert po zmianie:
2021-06-04 11:00
Numer ogłoszenia (BZP):
2021/BZP 00062019/01 z dnia 2021-05-24
Numer ogłoszenia (BZP) po aktualizacji: 2021/BZP 00064176/01 z dnia 2021-05-25
Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami: BIP ZSMS ZAKOPANE >>>

________________________________