Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.smszakopane.pl

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.smszakopane.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.smszakopane.pl


Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem, zwany dalej ZSMS.

Telefon: +48 182013152
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
ul. Droga do Olczy 26,
34-500 Zakopane

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01


Strona Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848).
Zamieszczone na stronie Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości; są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Ułatwienia na stronie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem

 • zmiany kontrastu w 3 trybach - domyślny, żółto-czarny, biało-czarny
 • zmiana wielkości znaków w 3 trybach - małe znaki, domyślny rozmiar (wyzerowanie), większe znaki
 • galeria zdjęć z możliwością generowania opisów
 • opisy pod narzędzia zawarte w blokach grafik umieszczonych na projekcie (opisane grafiki)
 • adres jest zarówno w stopce jak i tzw. metatagach

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem, który został przeszkolony w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych strony BIP.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Rafał Jaróg – Zastępca Dyrektora ds. administracyjno – marketingowych
Telefon: 182013152 wew. 127
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku napotkania problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o niezwłoczny kontakt do osoby odpowiedzialnej za dostępność do strony, to jest: Rafał Jaróg – Zastępca Dyrektora ds. administracyjno – marketingowych.
Telefon: 182013152 wew. 127
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drogą mailową i / lub telefoniczną można składać wnioski o udostępnienie szukanych informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności, a także wnioskować o uzupełnienie treści na stronie. Każdy z Państwa ma prawo wystąpić o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, względnie innego szukanego dokumentu, pliku, informacji, etc. Ponadto każdy z Państwa ma prawo wnioskować o udostępnienie informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Wystąpienie / wniosek / żądanie powinny zawierać:

Dane osoby zgłaszającej;
Preferowaną formę i sposób kontaktu;
Formę informacji, o którą wnioskuje.

ZSMS powinien zrealizować wniosek / żądanie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni, począwszy od dnia złożenia wniosku / żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ZSMS niezwłocznie informuje o tym wnioskującego. Termin może być wydłużony do 60 dni.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848) każdy podmiot ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego (w tym wypadku do ZSMS) z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub jej elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w cytowanej wyżej ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
ul. Droga do Olczy 26
34-500 Zakopane

Zjazd na teren ZSMS bezpośrednio z ulicy Droga do Olczy. Do budynku prowadzi utwardzona droga dojazdowa, wyłożona kostką brukową. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się dwa wydzielone i oznakowane, zarówno znakami poziomymi, jak i pionowymi miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • Wejście A – bezpośrednie wejście do Internatu ZSMS; obecnie wejście to zostało wyłączone z użytkowania z uwagi na prowadzony remont Internatu.
 • Wejście B – główne wejście do budynku ZSMS, gdzie można bezpośrednio dojść do sekretariatu ZSMS oraz gabinetów Dyrektora, a także części administracyjnej i obsługi. Wejściem B można bezpośrednio przejść na poziom -1, na którym znajdują się szatnie uczniowskie. Po lewej stronie drzwi wejściowych, na wysokości 1 metra od poziomu nawierzchni, znajduje się informacja graficzna i słowna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w tym kierunek do wejścia C, nr telefonu do osoby, która w razie konieczności udzieli osobie niepełnosprawnej niezbędnych informacji, a także pomoże przemieścić się do windy.
 • Wejście C – boczne wejście do budynku ZSMS (patrząc w kierunku wejścia B – po naszej prawej stronie), dedykowane przede wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz tym osobom, które chciałyby skorzystać z hali sportowej, sal treningowych, siłowni, zaplecza sanitarnego. Na drzwiach wejściowych B, po lewej stronie, na wysokości 1 metra od poziomu nawierzchni, znajduje się informacja graficzna i słowna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w tym kierunek do wejścia C, nr telefonu do osoby, która w razie konieczności udzieli osobie niepełnosprawnej niezbędnych informacji, a także pomoże przemieścić się osobie niepełnosprawnej do windy.

W budynku ZSMS funkcjonuje jedna winda, do której bezpośrednio można dostać się przez wejście C.
Winda wyjeżdża / zjeżdża na poziomy:

 • Poziom ”-1” – sale treningowe, odnowa biologiczna, szatnie, zaplecze sanitarne;
 • Poziom ”0” –sale treningowe, toaleta dla osób niepełnosprawnych, administracja ZSMS, Dział gospodarczy, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, sekretariat, gabinety Dyrektorów, sale lekcyjne, biblioteka, przejście do części internatowej (obecnie w Internacie trwają prace remontowo – budowlane).
 • Poziom ”+1” – widownia hali sportowej, siłownia, sale lekcyjne.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie ”0”.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku ZSMS nie ma oznaczeń w Alfabet Braille’a, a także oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.