Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

DATA WYDARZENIE/ TERMINY WOLNE OD ZAJĘĆ  
04.09.2023 (poniedziałek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.  
13.10.2023 (piątek) Dzień Nauczyciela, Ślubowanie klas I.  
27.10.2023 (piątek) Dzień Patrona Szkoły.  
02.11.2023-03.11.2023 (czwartek-piątek) Dni wolne od zajęć - Wszystkich Świętych.  
10.11.2023 (piątek) Apel z okazji Dnia Niepodległości Narodowej.  
22.12.2023 (piątek) Spotkanie Wigilijne i zakończenie pierwszego półrocza.  
23.12.2023 – 31.12.2023 Świąteczna przerwa w zajęciach.  
12.02.2024-25.02.2024 Zimowe Ferie - przerwa w zajęciach  
28.03.2024-02.04.2024 Święta Wielkanocne - przerwa w zajęciach.  
26.04.2024 (piątek) Zakończenie Sezonu Sportowego i Pożegnanie Absolwentów.  
01-03.05.2024 (środa-piatek) Dni wolne od zajęć - Święta Państwowe: Pracy i Konstytucji 3 Maja.  
06.05.2024-10.05.2024 (poniedziałek-piątek) Przerwa w zajęciach - egzaminy maturalne.  
21.06.2024 (piątek) Zakończenie Roku Szkolnego.  
22.06.2024 - 31.08.2024 Ferie letnie.  

 

Dodatkowe dni wolne (autonomiczne) od zajęć dydaktycznych:

 • 02.11.2023 i 3.11.2023 (czwartek, piątek)- Dzień Zaduszny i powroty
 • 02.05.2024 (czwartek)-między świętami 1 i 3 maja
 • 06.05.2024 – 10.05.2024 (poniedziałek-piątek) - Matura
 • 31.05.2024 - piątek po Bożym Ciele

Terminy spotkań z rodzicami:

 • 15 września 2023 – piątek;
 • 24 listopada 2023 – piątek;
 • 12 stycznia 2024– piątek;
 • 18 kwietnia 2024 – czwartek;
 • 13 czerwca 2024 – czwartek.

Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

 • 30.08.23 (środa) godz.9.00 – Zatwierdzenie planu pracy Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, przydział czynności.
 • 14.09.23 (czwartek) – Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Szkolenie RODO
 • 26.10.23 (czwartek) – Ocena przyjęć absolwentów na wyższe uczelnie oraz ocena właściwości wyborów przedmiotów maturalnych przez uczniów klasy maturalnej.
 • 21.12.23 (czwartek) – Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej.
 • 4.01.24 (czwartek) - Ocena realizacji zadań za I półrocze i uchwalenie wniosków do pracy na II półrocze.
 • Marzec/Kwiecień 2024 – szkolenie odnośnie procedur egzaminów zewnętrznych.
 • 24.04.24 (środa) – Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas IV LOMS.
 • 19.06.24 (środa)- Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej.
 • 25.06.24 (wtorek) – Ocena realizacji zadań za cały rok szkolny i uchwalenie wniosków na następny.

Dwa zebrania szkoleniowe – terminy i tematyka będzie podana w terminie późniejszym.