Małopolska Chmura Edukacyjna - Biologia 2022

MCHE logo

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem realizowany będzie projekt pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem- rok szkolny 2022/2023” z obszaru biologii.

Projekt będzie obejmował 30 zajęć lekcyjnych on-line oraz 30 zajęć lekcyjnych koła naukowego. Zajęcia te będą prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy współpracy z nauczycielem ze szkoły za pomocą nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych zapewniających zdalną naukę.

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to przedsięwzięcie stanowiące nowatorski, unikatowy model upowszechniania wiedzy, zakładający prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę oraz nowoczesną technologię teleinformatyczną. Przedsięwzięcie jest pierwszą tak poważną inicjatywą w dziedzinie edukacji, jednocześnie unikatową w skali ogólnokrajowej. Umożliwia współpracę szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami, a co za tym idzie uczniów z pracownikami akademickimi

Przedsięwzięcie będzie realizowany w ramach współpracy pomiędzy następującymi projektami: "Małopolska Chmura Edukacyjna" – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Więcej o Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna >>>

MCHE2