Małopolska Chmura Edukacyjna - język angielski 2021

MCHE logo

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem realizowany będzie projekt pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - rok szkolny 2021/2022” z obszaru języka angielskiego.

W ramach projektu będzie odbywało się koło naukowe oraz zajęcia on-line prowadzone przez pracowników akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Wszystkich chętnych zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych w sekretariacie (wymagany jest kolorowy druk) jak również do zapoznania się z regulaminem projektu znajdującym się poniżej.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowany w ramach współpracy pomiędzy następującymi projektami: "Małopolska Chmura Edukacyjna" – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Więcej o Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna >>>

MCHE2