Kryteria i Wytyczne Polskich Związków Sportowych

Kryteria i wytyczne Polskich Związków Sportowych służące do oceny sprawności ogólnej i specjalnej zawodników przy przeprowadzeniu egzaminów wstępnych w procesie rekrutacji do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.