Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego

 

logotypy TSMS

 

W roku 2021r. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem decyzją Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 będzie realizować projekt pn. Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego

 

Komitet ds. mikroprojektów przyznał na dofinansowanie w/w projektu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Źródła dofinansowania wg podziału:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 72,60 % kwota 46.033,11 €
• Środki z budżetu Państwa 5 % kwota 3.170,32 €
• Wkład własny z budżetu UMWM 22,40 % kwota 14.203,07 €
Wartość całkowita mikroprojektu 63.406,50 €

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Szkolenie dzieci i młodzieży - ok. 50 osób (w tym 15 Słowaków) w dyscyplinie biathlon, biegi narciarskie i short track
2. Przeszkolenie 1 trenera z short track
3. Zakup sprzętu sportowego (20 par łyżew, 30 kompletów nart biegowych, 2 kompletów strzelnic laserowych)
4. Organizacja obozów treningowych - wyżywienie i zakwaterowanie, transport dla 50 uczestników.

Celem projektu Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej. Działanie to umożliwi reaktywowanie dyscypliny short track na naszym terenie, a zakupiony sprzęt pozwoli ogłosić nabór do treningów w tej specjalności i poszerzyć do niej dostęp wśród młodych ludzi.
Ponadto wymiana dobrych praktyk kadry szkoleniowej na pograniczu polsko-słowackim w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu podniesie kwalifikacje osób szkolących, a tym samym będzie miało bezpośrednie przełożenie na wyniki sportowe i rozwój tych dyscyplin na terenach pogranicza. Podczas obozów szkoleniowych, w których będą uczestniczyć dzieci i młodzież z Polski i Słowacji, przeszkolona już wcześniej kadra będzie mogła wykorzystać swoje oraz nowo nabyte techniki szkoleniowe, trenując młodych sportowców. Umożliwi to grupom docelowym doskonalenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie sportów zimowych na pograniczu polsko-słowackim, co przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju transgranicznej edukacji.

 Wiosną 2021r. nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie mikroprojektu pt. Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

W spotkaniu uczestniczyli: Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Justyna Kowalczyk-Tekieli Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Biathlonu, Michał Stawarski Dyrektor Biura Związku Euroregion Tatry, Dawid Szeliga Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Galeria